Op zoek naar vrijwilligers

Om onze mooie club op een juiste manier te kunnen besturen zijn we op zoek naar vrijwilligers voor een aantal Bestuursfuncties, Planner Bardienst en commissieleden

Matinee Tennis

Wilt u uw slagen verbeteren, tactisch beter inzicht te krijgen, uw conditie opbouwen en tijdens een gezellige middag met een groep les krijgen? 

Tijdens de cursus Matinee Tennis traint u twee uur. Het eerste uur staat in het teken van techniek-, tactiek- en conditieverbetering. Na een kwartiertje pauze met een drankje speelt u onder leiding van de trainer nog drie kwartier een wedstrijd.

Ereleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 maart jongstleden is bekendgemaakt dat Marcel van Hattum en Paul van den Hoven hun bestsuursfunctie hebben neergelegd.

Vanwege hun vele verdiensten voor T.C. Bas Dongen zijn zij beiden tot erelid benoemd.

Hoofdsponsors

Buienradar

 

 

X

 

Over T.C. Bas Dongen

 

T.C. Bas Dongen is een van de grootste verenigingen van Dongen. Bij de tennisvereniging wordt zowel recreatief als prestatiegericht tennis beoefend.
Sinds 1 januari 2006 is de vereniging geprivatiseerd.

De gehele accommodatie bestaat uit 12 SmashCourt tennisbanen, een SmashCourt mini tennisbaan, een paviljoen, douche- en kleedgelegenheid, digitaal afhangsysteem en andere sporttechnische en aanverwante zaken.
Stichting Tennispark Dongen is eigenaar hiervan, en stelt de gehele accommodatie aan T.C. Bas Dongen – de vereniging – beschikbaar.

Het paviljoen heeft aan weerszijde een ruim terras. Het ene terras biedt uitzicht op de HLB Van Daal & Partners baan en de Tuinregie baan. Het andere terras kijkt uit op de Plugro baan en Van Den Noort baan. Bij de overige 8 banen vindt u banken voor de toeschouwers.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017