Matinee Tennis

Wilt u uw slagen verbeteren, tactisch beter inzicht te krijgen, uw conditie opbouwen en tijdens een gezellige middag met een groep les krijgen? 

Tijdens de cursus Matinee Tennis traint u twee uur. Het eerste uur staat in het teken van techniek-, tactiek- en conditieverbetering. Na een kwartiertje pauze met een drankje speelt u onder leiding van de trainer nog drie kwartier een wedstrijd.

Eindecompetitiefeest

Na een gezellige competitie gespeeld te hebben met je eigen team, sluiten we de competitie af met zijn allen! Op 27 mei is er daarom een bbq en feestavond. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, stuur dan een mailtje naar marnix_verhoeckx@hotmail.com .

Ereleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 maart jongstleden is bekendgemaakt dat Marcel van Hattum en Paul van den Hoven hun bestsuursfunctie hebben neergelegd.

Vanwege hun vele verdiensten voor T.C. Bas Dongen zijn zij beiden tot erelid benoemd.

Ophalen ledenpassen

Tot nu toe zijn er nog steeds een aantal ledenpassen niet opgehaald. We willen jullie vragen om dit zo snel mogelijk te doen en daarvoor contact op te nemen met Jaap Elkerbout.

Zonder ledenpas is het niet mogelijk een baan af te hangen om vrij te spelen. Het is ook niet toegestaan om vrij te spelen zonder in het bezit te zijn van de KNLTB-ledenpas. Daarnaast loop je het risico uitgesloten te worden van competitiewedstrijden of bij toernooien, je bent immers verplicht de ledenpas bij je te hebben.

Hoofdsponsors

Buienradar

 

 

X

 

Over T.C. Bas Dongen

 

T.C. Bas Dongen is een van de grootste verenigingen van Dongen. Bij de tennisvereniging wordt zowel recreatief als prestatiegericht tennis beoefend.
Sinds 1 januari 2006 is de vereniging geprivatiseerd.

De gehele accommodatie bestaat uit 12 SmashCourt tennisbanen, een SmashCourt mini tennisbaan, een paviljoen, douche- en kleedgelegenheid, digitaal afhangsysteem en andere sporttechnische en aanverwante zaken.
Stichting Tennispark Dongen is eigenaar hiervan, en stelt de gehele accommodatie aan T.C. Bas Dongen – de vereniging – beschikbaar.

Het paviljoen heeft aan weerszijde een ruim terras. Het ene terras biedt uitzicht op de HLB Van Daal & Partners baan en de Tuinregie baan. Het andere terras kijkt uit op de Plugro baan en Van Den Noort baan. Bij de overige 8 banen vindt u banken voor de toeschouwers.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017