Bestuur T.C. Bas Dongen

Voorzitter

Leo Verhoeckx
voorzitter@basdongen.nl 

Penningmeester

Secretaris

Voorzitter Evenementencommissie

Marnix Verhoeckx
evenementen@basdongen.nl 

Voorzitter Jeugdcommissie

Linda van Hattum
jeugd@basdongen.nl 

Voorzitter PR-commissie

Femke Timmers
pr@basdongen.nl 

Voorzitter Sponsorcommissie

Ylcia Besems
sponsor@basdongen.nl 

Voorzitter Technischecommissie

Mary Verhoeckx
technisch@basdongen.nl 

Voorzitter Toernooicommissie

Willem Remie
toernooi@basdongen.nl 
X

 

Over T.C. Bas Dongen

 

T.C. Bas Dongen is een van de grootste verenigingen van Dongen. Bij de tennisvereniging wordt zowel recreatief als prestatiegericht tennis beoefend.
Sinds 1 januari 2006 is de vereniging geprivatiseerd.

De gehele accommodatie bestaat uit 12 SmashCourt tennisbanen, een SmashCourt mini tennisbaan, een paviljoen, douche- en kleedgelegenheid, digitaal afhangsysteem en andere sporttechnische en aanverwante zaken.
Stichting Tennispark Dongen is eigenaar hiervan, en stelt de gehele accommodatie aan T.C. Bas Dongen – de vereniging – beschikbaar.

Het paviljoen heeft aan weerszijde een ruim terras. Het ene terras biedt uitzicht op de HLB Van Daal & Partners baan en Energy Zero baan. Het andere terras kijkt uit op de Plugro baan en Van Den Noort baan. Bij de overige 8 banen vindt u banken voor de toeschouwers.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017