Ereleden

Marcel van Hattum
Paul van den Hoven

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van T.C. Bas Dongen is kenbaar gemaakt dat Marcel van Hattum en Paul van den Hoven niet langer binnen het bestuur van Bas Dongen werkzaam zullen zijn.

Marcel heeft 11 jaar als voorzitter, en daarvoor ook nog een aantal jaar als ‘gewoon’ bestuurslid bij Bas Dongen gewerkt. Paul heeft zich jaren ingezet als voorzitter van de Sponsorcommissie.

In die jaren is er veel bereikt: privatisering, nieuw park, alle banen verlicht, 2 extra banen, 2x Sportteam van het jaar bij de gemeente Dongen en 1x sportvrouw van het jaar, Beach Tennis (ook het NK in Scheveningen en het EK in Cagliairi), goede professionele trainers, Prestatief tennis beleidsplan ingevoerd en goede verstandhouding met de buren, gemeente en KNLTB. Bas Dongen hoort bij de 10% grootste tennisverenigingen van Nederland.

Kortom Marcel en Paul kijken met trots terug op een fijne en vruchtbare tijd binnen het bestuur. Vanwege alle successen die behaald zijn, zullen zij als erelid van T.C. Bas Dongen aftreden.

Bedankt Marcel en Paul voor jullie jarenlange inzet.

Helaas was Marcel van Hattum wegens ziekte niet in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de huldiging tot erelid.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017