Contributie

De contributie voor het seizoen 2017 is als volgt vastgesteld:

Jeugdleden tot 10 jaar   € 34,-
Juniorleden van 10 tot 18 jaar   € 79,-
Seniorleden vanaf 18 jaar   € 169,-
Ondersteunend lid *   € 19,-

 

*
Naast het actieve lidmaatschap, kent de vereniging ook de mogelijkheid om 'ondersteunend' lid te worden. Tegen een gereduceerd tarief is men lid van de vereniging maar mag men geen gebruik maken van de tennisbanen.
Het lidmaatschapsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend. Wordt men na 1 juli van een kalenderjaar lid dan bedraagt de contributie 50 % van de bovenstaande tarieven.

 

 

Entreegeld

Nieuwe leden betalen een eenmalig entreegeld van € 12,-. Is men ooit al eens lid geweest dan is bij hernieuwde aanmelding geen entreegeld verschuldigd.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017