Ledenadministratie

De ledenadministratie van T.C. Bas Dongen wordt verzorgd door Huub Adank.


Ledenadministratie T.C. Bas Dongen
p/a Beverdonk 11 
5103 GJ Dongen
secretaris@basdongen.nl 
0162 - 314 762
     
Bankrekening:
NL27 INGB 0679639152
t.n.v. Tennisclub Bas Dongen, te Dongen.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017