Stichting Tennispark Dongen

De Stichting Tennispark Dongen is eigenaar van het tennispark en biedt T.C. Bas Dongen en haar leden
de gelegenheid de tennisbanen en het paviljoen te gebruiken.

Stichting Tennispark Dongen
Postbus 17
5100 AA Dongen
KvK 18081516

 

Bestuur

Voorzitter

Carolien Tollenaar
carolien
@basdongen.nl
 
06-16776732
     

Penningmeester

Peter Jacobs
peter.jacobs
@basdongen.nl
 
0162 - 317706
     

Secretaris

Peter Hillebrand
peter.hillebrand
@basdongen.nl
 
0162 - 317 819
     
X

 

Over T.C. Bas Dongen

 

T.C. Bas Dongen is een van de grootste verenigingen van Dongen. Bij de tennisvereniging wordt zowel recreatief als prestatiegericht tennis beoefend.
Sinds 1 januari 2006 is de vereniging geprivatiseerd.

De gehele accommodatie bestaat uit 12 SmashCourt tennisbanen, een SmashCourt mini tennisbaan, een paviljoen, douche- en kleedgelegenheid, digitaal afhangsysteem en andere sporttechnische en aanverwante zaken.
Stichting Tennispark Dongen is eigenaar hiervan, en stelt de gehele accommodatie aan T.C. Bas Dongen – de vereniging – beschikbaar.

Het paviljoen heeft aan weerszijde een ruim terras. Het ene terras biedt uitzicht op de HLB Van Daal & Partners baan en de Tuinregie baan. Het andere terras kijkt uit op de Plugro baan en Van Den Noort baan. Bij de overige 8 banen vindt u banken voor de toeschouwers.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017